Kontakt os nu
42 59 1900

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser
Gyldighed af forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende fra Februar 2018 og gælder for udarbejdelsen af købsaftaler til kunder, ydet af Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) efter denne dato, medmindre anden skriftlig aftale er indgået.


Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) rådgiver ikke om købesummens rimelighed og eventuel finansiering; skattemæssige forhold; anvendelighed af ejendommen og lignende; eller anden for rådgivning.

Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) har ansvarsforsikring hos Dansk Ejendomsmæglerforening, Tryg Forsikring, med et beløb på op til 5 mio. pr. skade.


Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Dit-Selvsalg og Din-Bolighandel ApS vil aldrig gøre brug af dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende. De oplyste private kontaktoplysninger bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre, om du har været tilfreds med sagsbehandlingen. Dit-Selvsalg vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det anses som nødvendigt for sagsbehandlingen.


Juridiske ejerforhold

Dit-Selvsalg er udelukkende et markedsføringsnavn under Din Bolighandel ApS, Overdrevsvej 75, 4640 Faxe. CVR 37460508.


Sagsbehandlingsydelser og udførelse

Ved en typisk sagsbehandling ved salg af bolig vil vi primært varetage følgende ydelser:

  • Vi vejleder omkring muligheden for udførelse af tilstand- og elinstallationsrapport ved selvsalg af privatbolig (Inklusiv rådgivning om mulighed for fritagelse fra sælgers 10-årige ansvar for boligens skjulte fejl og mangler).
  • Vi indhenter til nødvendige dokumenter omkring ejendommen (gebyrer til 3. part er ikke medregnet).
  • Vi korresponderer med købers pengeinstitut og rådgivere, herunder afklaring af eventuelle forbehold for accept af handlen
  • Vi udarbejder jeres købsaftale*
  • Vi orienterer omkring underskrift og fortrydelsesret af købsaftalen.
  • Vi kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen (Dokumenterne udarbejdes typisk af køber, men tilbydes som en ekstra service til købsaftalen)
  • Vi bistår med service indtil den endelige købsaftale er på plads, og salgsprovenuet frigives.

Såfremt 3. parts ydelser skulle være nødvendige, vil Dit-selvsalg.dk altid oplyse kunden omkring priser, mulige interessekonflikter med videre.


Salær & betalingsbetingelser & ansvar

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden, dette udover salæret.

Priser oplyst på vores hjemmeside er altid inkl. moms.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig ekspedition og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer, som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer, vil vi kontakte kunden for at aftale, om vi skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Der faktureres når udkastet til købsaftalen er godkendt af kunden. Betalingsbetingelserne er 3 hverdage fra fakturadatoen.


Ansvarsbegrænsninger og værneting

Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.

Den ydelse gør Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist kunden til.

Ydelsen foretaget af Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) og dets ansatte, samt nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS), opfordres kunden til at tage kontakt os, således sagen kan forsøges løst i god mindelighed.


Hvidvaskning og arkivering

Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort til opbevaring i sagsmappen.

Dit-Selvsalg (Din-Bolighandel ApS) opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.


Privatlivspolitik

Websitet www.dit-selvsalg.dk er ejet af Din-Bolighandel ApS, som kan kontaktes på info@din-bolighandel.dk og tlf. 36 96 54 55. Adressen er Overdrevsvej 75, 4640 Faxe.

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering.

Cookies kan deles med trejdepart.

Du kan blokere og slette cookies ved hjælp fra dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering/ 

Se mere på vores søster sites: Leiservice.dk, DK-Testamente.dk, Skøde247.dk, Skilsmisseskoede.nu